Reklamační řád

internetového obchodu www.myname-wear.com zastoupeného majitelem a provozovatelem Jaromírem Vondrou, IČ 10698167, DIČ CZ9805070165 (neplátce DPH), zapsaným u ŽO Praha 15, č.j. ÚMČ P15 12616/2021/OŽ/JSk pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) s umístěním na internetové adrese www.myname-wear.com


Uplatnění reklamace

1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není vhodné  k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

2. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

3. Kupující má právo u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží dle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Pokud by se tedy kupující rozhodl odeslat reklamované zboží prostřednictvím přepravní společnosti, bude kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeno poštovné a balné.

5. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh vady, čím se vady projevují). Písemné oznámení následně společně s reklamovaným zbožím odešle, popřípadě doručí osobně, na adresu sídla prodávajícího, které se nachází na adrese: Horolezecká 919/13, 102 00 Praha 10

6. V případě jakýchkoli komplikací či dotazů je možné prodávajícího kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@myname-wear.com nebo telefonicky na +420 605 117 797.

7. Prodávající nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím zboží.

8. Prodávající se zavazuje  informovat kupujícího nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamovaného zboží s reklamačním listem o stavu reklamace.
 

9. Reklamaci či vytčení vad, včetně samotného odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

10. Není-li oprava nebo výměna reklamovaného zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy kupující může požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 


 

Vážený zákazníku / Vážená zákaznice,

pokud jste obdržel/a od mnou provozovaného internetového obchodu myname-wear.com poškozené, jakkoli závadné zboží či si přejete využít svého práva na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, prosím, zašlete dané zboží na adresu sídla e-shopu:  

  • Jaromír Vondra
  • Sídlo: Horolezecká 919/13, 102 00  Praha 10 
  • IČ: 10698167
  • Telefon: 605 117 797
  • E-mail: info@myname-wear.com

Reklamované zboží, prosím, nezasílejte na dobírku.
K reklamovanému zboží dále, prosím, přiložte vyplněný reklamační list, který naleznete níže a kopii dokladu o koupi daného zboží.

Samozřejmě máte v případě Vašeho zájmu také možnost, po telefonické či e-mailové dohodě, předat reklamované zboží na výše uvedené adrese sídla e-shopu k reklamaci osobně. 

Poznámka: Adresa sídla slouží jako korespondenční adresa, není tak veřejnou provozovnou s otevírací dobou. Prosím, pokud se rozhodnete předat zboží k reklamaci osobně, je potřeba se na osobním předání reklamovaného zboží předem domluvit prostřednictvím e-mailové schránky na info@myname-wear.com či telefonicky +420 605 117 797. 

Reklamace pro Vás bude vyřešena v co nejkratším možném intervalu. O vyřízení reklamace budete informován/a nejprve prostřednictvím e-mailové schránky, načež Vám bude k předmětnému zboží přiložen protokol o vyřízení reklamace.  


 

Reklamační list ke stažení (totožný s reklamačním listem dle čl. 8 VYŘÍZENÍ REKLAMACE obchodních podmínek)

Reklamační řád myname-wear


 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 31. srpna 2022.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz